Program, okul ve özel eğitim kurumlarında uygulanan sınavları değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanan bu sınavlarla hem öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hem de öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak mümkün olmaktadır. title=SİMYA YKS SINAV PROGRAMI

SİMYA YKS SINAV PROGRAMI

Program, okul ve özel eğitim kurumlarında uygulanan sınavları değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanan bu sınavlarla hem öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hem de öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak mümkün olmaktadır.

YKS Sınav

YKS Sınav Programı, eğitim kurumlarında uygulanan sınavlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanan bu sınavlarla hem öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hem de öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak mümkün olmaktadır. Program tüm puan türlerinden puanları ÖSYM formülü ile (istenirse 100 üzerinden puanı) aynı anda hesaplayıp vermektedir. Böylece hangi tüm puan türleri için puanlar görülebilmektedir.
Öğrencilere uygulanan sınavların bilgileri toplu olarak görülebileceği gibi, istenilen sınava da dönülüp bakılabilir. Öğrenci karnelerinde, girdiği son dört sınavların başarı yüzdeleri ve netler vb. yazdırılmaktadır.

Programın İçeriği

A- Yeni Sınav Okuma:

Bu bölümünde, optik okumadan gelen ham datalar işlenip puanlandırılır ve kaydedilir.

B- Analiz:

1-LİSTELER:

Sınav sonucunda oluşan listeleri alabileceğimiz bölümdür. Sınava katılan tüm öğrencilerin listesi alına bildiği gibi bir veya birkaç sınıfın listesi de alınabilir. Sıralamalar adı, soyadı, puanlar olabileceği gibi liste içinde gecen herhangi bir bilgiye göre de sıralamalar yapılabilmektedir. Üç değişik biçimde liste yazıcıya gönderile bilir. Bu bölümden öğrenci velilerinin cep telefonlarına, sınav sonuçları SMS de gönderilebilir

2-DERECELER:

Yapılan sınavın sonucunda oluşan puan türlerine göre veya ders başarılarına göre dereceler görülebilir. Örneğin Say-2 den ilk 10 öğrenci veya Matematik ten son 15 öğrenci listesi gibi. Bu listelerden derslerden telefi eğitimi alacak öğrencilerin listesine ulaşılabilir.

3-MADDE ANALIZI:

Bu bölümde, her sorunun doğru cevap şıkkı, doğru işaretleyen, yanlış işaretleyen öğrenci sayısı, yanlışların şıklara göre dağılımı, boş ve hatalı kodlayanlar, sorunun başarı yüzdesi ve zorluk derecesi bulunmaktadır. Tablodaki veriler grafiksel olarak da ifade edilmiştir. Bu listeden hangi sorunun zor veya kolay olduğu, hangi şıkların çeldirici olduğu, hangi soruların anlaşılamadığı gibi sonuçlar çıkarmak mümkün olmaktadır. Ayrıca bu tablodan herhangi bir soruyu doğru, yanlış, boş vs. yapanların listesini almakta mümkündür.

4- SINIF KONU ANALIZI:

Herhangi bir dersin hangi konularının o sınıfta anlaşılıp anlaşılmadığını görebiliriz. Böylece hangi sınıfta hangi dersin hangi konusu üzerinde daha fazla durulacağını görebiliriz. Ders tekrarları sırasında iyi bilinen konular üzerinde zaman kaybetmeden az öğrenilmiş konular üzerinde durulur.

5- ÖĞRENCİ KONU ANALIZI:

Öğrencinin herhangi bir dersten hangi konuyu daha az anladığı ve hangi konulara daha çok çalışması gerektiği ortaya çıkar. Gerek bireysel çalışmalarında gerekse birebir etütlerde hangi konular üzerinde durulacağı belirlenmiş olur.

6- KONU BAŞARI ANALİZİ:

Herhangi bir dersin bir konusunun hangi öğrenciler tarafından başarılıp başarılamadığı görülebilir. Böylece grup etütleri oluşturulurken bu gruba kimlerin katılması gerektiği ortaya çıkar.

7- DERS BAŞARI ANALİZİ:

Hangi sınıfın hangi dersten ne ölçüde başarılı olduğu listelenir.

8- YANLIŞ CEVAPLAR:

Öğrencilerin derslere göre yanlış ve boş bıraktığı soru numaraları görüntülenir.

9- ÖĞRENCI KARNESI:

Öğrencilerin girdikleri sınavlardaki derslere göre yaptıkları; doğru, yanlış, boş, hatalı kodlama, net, sınıftaki sırası, genel sırası, başarı yüzdesi gibi bilgilerin yanı sıra, puan türlerine göre aldıkları puanları ile bu puanlara göre kaçıncı oldukları bilgisi bulunmaktadır. Derslere göre cevap anahtarları ile beraber öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar gösterilmektedir. Burada öğrencilerin girmiş oldukları son dört sınavın bilgileri de bulunur. Burada verilen bilgiler grafiksel olarak ta gösterilmiştir. Ayrıca karnede konu analizi de bulunmaktadır.

10- GENEL KARNE:

Öğrencinin girmiş olduğu tüm sınavların netlerini, puanlarını vb. görebileceği ve çıktı alabileceği bölümdür.

C- Grafikler :

Sınavı derinlemesine incelemeye imkan sağlayacak 7 değişik grafik verilmiştir. Her grafik kendi içerisinde ayarlar yapılarak istenilen verilere ulaşılabilecek esnek bir yapıya sahiptir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Tüm Ürünlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin ve Programlarımızı Satın Almak İçin Bizim İle İletişime Geçin