Okul Rehberlik Servisleri için hazırladığımız SİMYA REHBER Programı, rehberlik servislerinin hemen her türlü ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. 1999 yılından buyana üzerinde çalışılan program, rehberlik servislerinde mükemmel bir şekilde kullanılmaktadır. title=SİMYA REHBER PROGRAMI

SİMYA REHBER PROGRAMI

Okul Rehberlik Servisleri için hazırladığımız SİMYA REHBER Programı, rehberlik servislerinin hemen her türlü ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. 1999 yılından buyana üzerinde çalışılan program, rehberlik servislerinde mükemmel bir şekilde kullanılmaktadır.

Simya Rehber

Okul Rehberlik Servisleri için hazırladığımız SIMYA REHBER Programı, rehberlik servislerinin hemen her türlü ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. 1999 yılından buyana üzerinde çalışılan program, rehberlik servislerinde mükemmel bir şekilde kullanılmaktadır.

Rehber Programı sayesinde okul Rehberlik Servislerinde karışıklığa, istenildiğinde bir türlü bulunamayan evraklara, kâğıt masrafına, sınıf öğretmenleri ile test uygulama mücadelesine, tutarsız sonuçlara, her şeyden önce bunlar için harcadığınız zamana son veriyor.

Simya Rehber programı sayesinde zamanınızı öğrencileriniz ile yapacağınız görüşmelere ve etkinliklere ayırabilirsiniz. İstediğiniz her türlü bilgiye anında ulaşabilirsiniz. Bir öğrencinin veya sınıfın tüm bilgileri düzenli bir şekilde elinizin altında olacak. Uygulanan test sonuçları için saatlerinizi hatta günlerinizi harcamıyorsunuz. Saatlerce grafik çizmek için uğraşmıyorsunuz. Her şey ama her şey elinizin altında.

Test uygulamak için sınıf öğretmenlerinden yardım istemenize gerek kalmıyor. Test ve envanterleri ister bilgisayardan el ile girebileceğiniz gibi, bu iş için özel tasarlanmış optik formlarla yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bizden uygulamak istediğiniz envanterin optik formunu istemek ve bu formları öğrencilere uyguladıktan sonra bize ulaştırmak.

Optik formlar sadece testler için değil öğrenci bilgileri içinde kullanılmaktadır. Öğrencilerin size gereken tüm bilgileri, veli, anne, baba, kardeş ve diğer birçok bilgiyi optik formlarla girmemiz mümkündür. Program sayesinde bu bilgilerden istediklerinizi süzerek alabilirsiniz. Size anne-baba meslekleri veya öğrenim durumları listesi mi? lâzım bir kaç tuşla tamam; veya “anne-babası üvey olan öğrenciler kimlerdir?” Birkaç tıklama ile listeler elinizde.

Program içinde yer alan Örnek Dosyalar bölümünden, sizler için daha önceden hazırlanmış bir çok dosya bulacaksınız. Bu dosyalar arasında yıllık plan örnekleri, yıl sonu çalışma raporu, anne babalar için yazılar, el broşürleri, envanter sorular vb. Dosyalar bulunmaktadır. Bu dosyalar wold, excel ve text formatında hazırlanmış olup, üzerinde istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi dosyalarınızı da bu bölümde saklayabilirsiniz.

SİMYA REHBER İÇERİĞİ

Okul ve özel rehberlik servislerinde öğrenci takibi amacıyla hazırladığımız bu programda, geniş çaplı öğrenci bilgilerinin yanı sıra, anne, baba, kardeş ve kişisel bilgiler bulunmaktadır. Öğrenci ve veli görüşme formlarına yaptığınız görüşmeleri, bulgu ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Programda bulunan test ve envanterleri uygulayıp sonuçlarını, grafik ve analizlerini alabilirsiniz. Programda bulunan envanter girişlerini el ile yapabileceğiniz gibi Simya Yazılımın hazırladığı optik formlarla da girebilirsiniz. Bilgisi girilen envanterin sonuçlarını anında alıp tek tek veya toplu bir şekilde yazdırabilirsiniz. 
Kristal Listeleme bölümünden, isteğinize göre her türlü listeyi hazırlayıp Excel’e veya yazıcıya gönderebilirsiniz. Anne-Baba meslek listesi mi? Eğitim durumu listesi mi? Fakir öğrenci listesi mi? Anne-Babası ölü-üvey olanların listesi mi? Veya istediğiniz anketlerin, istediğiniz sorularını seçenlerin listesi mi? Bu ve buna benzer tüm listeleri almak mümkün. Örnek Dosyalar bölümünde, office programlarında hazırlanmış işinize yarayacak dosyalar bulunmaktadır. Bunlar arasında yıllık plan örnekleri, yılsonu çalışma raporları, el broşürleri, envanter soruları, anne babalar için metin dosyaları vb. dosyalar bulunmaktadır.

Programda Bulunan Testler:

1-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) İlkokul Öğrenci [B.K.A.15.a]
2-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) İlkokul Veli [B.K.A.23.a]
3-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Ortaokul Öğrenci [B.K.A.16.a]
4-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Ortaokul Veli [B.K.A.24.a]
5-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Lise Öğrenci [B.K.A.17.a]
6-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Lise Veli [B.K.A.25.a]
RİBA Anketleri:
Bu formlar öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu formdan elde edilecek sonuçlar okul rehberlik programının hazırlanması ve okulun özel hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılabilir. Form grupla uygulanabilir. Ayrıca izleme ve değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak da kullanılabilir.
Ankette yer alan maddeler kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere üç gelişim alanına yönelik olarak düzenlenmiştir.

7-) Yaşam Pencerem [B.K.G.4.c]
Bu anket ile öğrencilerin karşı karşıya oldukları problemlerin öğrenmek ve oluşan istatistikî bilgilere göre öğrencilere yardımcı olmak amacıyla çalışma planları oluşturmaktır.

8- ) D2 Dikkat Testi
Testte her biri toplam 47 d ve p harflerinden oluşan 14 satır bulunmaktadır. Her satır için 30 saniye süre verilir. Öğrenciden d harfini ve bununla birlikte yanında iki çizgi bulunanları seçmesi istenir.
Bu test ile öğrencilerde eğitilebilir dikkat dağınıklık, psikomotor hızı ve dikkat salınımı ölçülebilir.

9-) Burdon Dikkat Testi
Bu test ile öğrencilerde eğitilebilir dikkat dağınıklığı problemleri olup olmadığı öğrenilebilir.
Üç bölümden oluşmaktadır. Öğrenci yaş seviyesine göre farklı sürelerde uygulanır.

10-) Öğrenme Stilleri Envanteri
Bu test öğrencinin, Görsel, İşitsel ve Dokunsal öğrenme stilinden hangisini baskın olarak kullandığını belirlemek amacıyla uygulanır.

11-) Renk Körlüğü Testi
Renk körlüğü olan öğrencileri ön tespit amaçlı kullanılır. Renk körlüğü ihtimali olan öğrencilere doktor muayenesi önerilir. Renk körü olan öğrencilere yapamayacakları meslekler hakkında bilgi verilir.

12-) Kişilik Testi
Öğrencinin kişiliği hakkında temel bilgilere ulaşılır.

13-) Öz Saygı Envanteri
Bu test bir kişinin sosyal, akademik ailesel ve bireysel hayatında kendisi hakkında düşüncelerini ölçmek amacıyla uygulanır.

14-) Öz Saygı Envanteri (Okul Kısa Formu)
Bu test bir kişinin sosyal, akademik ailesel ve bireysel hayatında kendisi hakkında düşüncelerini ölçmek amacıyla uygulanır. Öğrencilere uygulanmak üzere kısaltılmıştır. Bu kısa testte yalan skalası yoktur.

15-) Duygusal Zeka Envanteri

16-) Rathus Atılganlık Envanteri
Bu test kişiler arası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesi amacıyla kullanılır.

17-) Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği
Bu ölçekte, öğrencinin verdiği cevaplar: 1-Çalışmaya Başlamak ve Sürdürmek, 2-Bilinçli Çalışmak ve Öğrendiğini Kullanmak, 3-Not Tutmak ve Dersi Dinlemek, 4-Okuma Alışkanlığı, 5-Ödev Hazırlamak, 6-Okula Karşı Tutum, 7-Sınavlara Hazırlanmak ve Sınava Girmek, başlıklarında değerlendirilerek her öğrenci için bölümlerden aldıkları puanlara göre yorumlar yapılmaktadır. Böylece çalışmanın neresinde yanlışların veya eksikliklerin bulunduğunu saptamanıza yardımcı olmaktadır.

18-) Aile Envanteri
Bu envanterde aileye sorulan sorular değerlendirilmektedir. Analiz butonu ile tüm maddelere evet-hayır cevabı veren kız, erkek ve toplam öğrenci velileri ile oranları listelenir. Her hangi bir veya bir kaç maddeyi seçip bunları okul, seviye ve sınıf bazında olumsuz cevap veren velilerin öğrencilerini listelemek mümkün. Listelenen öğrencilerin kız erkek ve toplam sayıları ile oranları ekrana gelecektir. Listelenen bu öğrenci velilerine Mektup butonuna basarak davetiye mektubu çıkartabilirsiniz. Seçtiğimiz madde yada maddeler davetiye mektubu çıkarttığımız velilerin veli görüşme formuna otomatik işlenir. Böylece veli geldiğinde başka hiçbir yere bakmaya gerek kalmadan, veli görüşme formunda veliyi hangi maddelerden çağırdığımızı görebiliyoruz.

19-) Mesleki Yönelim Envanteri
Bu envanter, testler grubundan oluşmuş ve öğrencilerin hangi alan ve mesleklere yönelmeleri gerektiği konusunda öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Envanter, Mesleki Tercih, Mesleki kişilik, Sözlü Düşünme, Sayı Kavrama, Soyut Düşünme Uzaysal Düşünme ve Mekanik Düşünme test gruplarından oluşmaktadır. Bu testlerin sonucunda öğrencinin Mesleki İlgi, Genel Yetenek ve Mesleki Kişilik profilleri çıkmakta ve bu profillere göre uygun meslek grupları belirmektedir. Envanter, öğrencinin tercih ettiği mesleklerin, kişiliğine ve yeteneğine uygun olup olmadığını da denetleyebiliyor. Ayrıca öğrencinin testlerden aldığı puanlar tablolar halinde de verilmektedir.

20-) Mesleki Eğilim Belirleme testi
Öğrencilere uygun meslekleri belirlemek amacıyla uygulanır.

21-) Holland Mesleki Tercih Envanteri
Öğrencilere uygun meslekleri belirlemek amacıyla uygulanır.

22-) Sosyometri
Bu testte, öğrenciyi 1. 2. ve 3. dereceden isteyen (dilenirse istemeyenlerde alınabilir) arkadaşlarının oy toplamları alınarak puana dönüştürülür. Böylece sınıfın en çok istenilen ve istenmeyen öğrencileri tespit edilebildiği gibi kimlerin arkadaş grupları kurdukları, kimlerin yalnız kaldıkları, sınıftaki kız erkek ilişkileri, baskı grupları ve benzeri durumlar tespit edilebilir. Öğrencilerin kaç kişi tarafından istendikleri ve aldıkları puanlar bir tabloda gösterilmektedir.
Bu tablodan sosyograma geçilip hangi öğrencilerin birbirlerini istediklerini, kimin kimi isteyip istemediğini, klikleri, vs. Öğrenci resimleri ile beraber gösterilmektedir. Sosyogramda dilenirse sadece isteyenler, istemeyenler, derecelere göre isteyenler, bir birine bağlı olarak isteyenler görülebilir. Bir öğrenci resmine tıklandığında o öğrenciyi kimlerin kaçıncı dereceden istediği (ve istemediği) o öğrenciye kimlerin nasıl oy verdiği görülmektedir. Ayrıca Sosyometri farklı bir grafikle de alınabilmektedir. Bu grafikte her öğrenciyi iki sütunda temsil eder. Bu sütunlar istenilen ve istenilmeyeni göstermektedir. Sütunların üzerine gelindiğinde bu sütunun hangi öğrenciye ait olduğu pencerede gözükmektedir. Sütunlara tıklanırsa o öğrenciyi isteyen ve istemeyenlerin listesi ile öğrencinin istediği ve istemediği kişiler ayrı bir pencerede görülebilir.

23-) Sorun Tarama Envanteri
Bu envanter soruları değiştirilebilir ve 200 soru girilebilir. Envanterin sonuçları sınıf, seviye ve okul bazında alınabilir. Sonuç istendiğinde her maddeyi tek tek kaç öğrencinin işaretlediği ve oranları listelenir. Bu tablonun grafiğine grafik butonuna basılarak ulaşılır. Grafik her madde için bir sütunla ifade edilir. Hangi sütuna tıklanır sa o sütunun temsil ettiği madde ekranda gözükecektir. Bu testin analiz bölümünde her hangi bir madde veya maddeleri işaretleyen öğrencilerin listeleri alınmaktadır. Dilenirse belirli bir sayıdan daha fazla işaretleme yapmış öğrenci listesi de alınabilir.

24-) Başarısızlık Nedenleri Envanteri
Bu envanterde sorun tarama envanteriyle aynı prensiplerle çalışmaktadır.

25-) Kimdir Bu Anketi
Bu testin sonuç tablosunda, öğrencilerin arkadaşları tarafından hangi özellikleri ile tanındığını görebiliriz.

26-) Kime Göre Ben Neyim Anketi
Bu envanterde bulunan özelliklere göre öğrenciler kendilerini nasıl gördükleri araştırılmaktadır. Bir özelliği kaç öğrenci, öğretmenlere, ailesine, arkadaşlarına ve kendine göre işaretlediği görülmektedir. İstenirse herhangi bir sayının üzerine tıklanarak bu özelliği işaretleyen öğrenci listesi alınabilmektedir.

27-) Sınav Kaygısı Ölçeği
Bu ölçekte, öğrencinin verdiği cevaplar:
a-Başkalarının sizi nasıl gördüğü ile ilgili endişeler,
b-Kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili endişeler,
c-Gelecekle ilgili endişeler,
d-Yeterince hazırlanmamakla ilgili endişeler,
e-Bedensel tepkiler,
f- Zihinsel tepkiler,
g-Genel sınav kaygısı,
başlıklarında değerlendirilerek her öğrenci için, bölümlerden aldıkları puanlara göre yorumlar yapılmaktadır.

28-) Çoklu Zeka Envanteri
Öğrencilerin zeka alanlarını gelişmişlik düzeylerini öğrenmek ve bu doğrultuda öğrenci ve velilere öneriler sunmak için hazırlanmıştır.

29-) Stres Düzeyi ölçeği
Öğrencilerin stres düzeylerine belirleme ve bu yönde çalışmalar yapmak için kullanılır.

30-) Okul Öncesi İhtiyaç Analizi
Öğrenci velilerinden, öğrenci hakkında bilgi toplayıp, planlamayı ve yapılacak çalışmaları tespit amaçlı kullanılır.

31-) Okul Öncesi Gözlem Formu
Öğrencilerin yetenek ve kabiliyetlerini gözlemleyip kayıt altına almak için kullanılır.

OKUL GELİŞİM ANKETLERİ

1-) TKY Öğrenci Memnuniyet anketi

2-) TKY Veli Memnuniyet anketi

3-) TKY Çalışan Memnuniyet anketi

4-) Öğretmen değerlendirme anketi

GÖRÜŞME İSTATİĞİ:

Bu bölüm, o âna kadar görüşmeye gelen öğrenci istatistiğini tutar. O zamana kadar toplam kaç öğrenci görüşmeye geldi? Bunların kaçının kız, kaçının erkek olduğunu görebiliriz. Müdür, Müdür yardımcısı vs. kaç öğrenci gönderdi? gelen öğrencilerden kaçıyla hangi konuda görüşüldü? hangi bulgular kaç kişide bulundu?.. Tüm bu istatistiklere tek butonla ulaşılabilir. İstenirse herhangi bir rakam üzerine tıklanarak, bu sayıyı oluşturan öğrenci listesi de alınabilir.

KRISTAL LISTELEME:

Bu bölümden istediğimiz şekilde listeler alabiliriz. Program içinde bulunan tüm verilerden hangilerini istersek seçip alabiliriz.. Örneğin anne-baba meslek listesi mi istiyoruz? Öğrencinin numarası, adı, soyadı, sınıfı, anne mesleği ve baba mesleği butonlarını seçip Tara butonuna basıyoruz, tüm okulun bu listesi ekrana geliyor. Eğer sadece bir sınıfın bu listesini istersek, sınıf bölümünden ilgili sınıfı seçip listeliyoruz. Bu yöntemle öğrenim durumu listesi, fakir öğrenci listesi, anne-babası ölü veya üvey olanların listesi gibi nasıl bir listeye ihtiyacımız varsa alabiliyoruz.
Hatta gelişmiş bölüme girerek seçtiğimiz envanterlerdeki belirlediğimiz sorulara cevap veren öğrenci listesini dahî alabiliriz. Listeleri sütun başlıklarına tıklayarak alfabetik sıraya koyabiliriz. Listeleri yazıcıya gönderebileceğimiz gibi Excel programına da gönderebiliriz. Ayrıca listelenen öğrencilere Adres etiketi bastırabilir, resimli öğrenci tanıma formları yazdırabilir, Kendini Değerlendirme, Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği gibi testlerin sonuçlarını toplu olarak yazdırabiliriz.

İSTATİSTİKLER:

Bu bölümde uygulanan envanterlerin sonuçlarını, grafiklerini ve analizlerini alabiliriz. Testleri derinlemesine inceleyebilirsiniz.

ÖRNEK DOSYALAR:

Word Excel ve tekst formatında hazırlanmış dosyalarda, testt soruları anne babalar için hazırlanmış yazılar, yıllık plan örneği, yılsonu çalıma raporu vb. dosyalar bulunmaktadır.

•TESTLERİMİZ

1-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) İlkokul Öğrenci [B.K.A.15.a]
2-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) İlkokul Veli [B.K.A.23.a]
3-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Ortaokul Öğrenci [B.K.A.16.a]
4-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Ortaokul Veli [B.K.A.24.a]
5-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Lise Öğrenci [B.K.A.17.a]
6-) RİBA (Öğrenci Rehberlik ihtiyacı Belirleme Anketi) Lise Veli [B.K.A.25.a]
7-) Yaşam Pencerem [B.K.G.4.c]
8- ) D2 Dikkat Testi
9-) Burdon Dikkat Testi
10-) Öğrenme Stilleri Envanteri
11-) Renk Körlüğü Testi
12-) Kişilik Testi
13-) Öz Saygı Envanteri
14-) Öz Saygı Envanteri (Okul Kısa Formu)
15-) Duygusal Zeka Envanteri
16-) Rathus Atılganlık Envanteri
17-) Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği
18-) Aile Envanteri
19-) Mesleki Yönelim Envanteri
20-) Mesleki Eğilim Belirleme testi
21-) Holland Mesleki Tercih Envanteri
22-) Sosyometri
23-) Sorun Tarama Envanteri
24-) Başarısızlık Nedenleri Envanteri
25-) Kimdir Bu Anketi
26-) Kime Göre Ben Neyim Anketi
27-) Sınav Kaygısı Ölçeği
28-) Çoklu Zeka Envanteri
29-) Stres Düzeyi ölçeği
30-) Okul Öncesi İhtiyaç Analizi
31-) Okul Öncesi Gözlem Formu
32-) TKY Öğrenci Memnuniyet anketi
33-) TKY Veli Memnuniyet anketi
34-) TKY Çalışan Memnuniyet anketi
35-) Öğretmen değerlendirme anketi

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Tüm Ürünlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin ve Programlarımızı Satın Almak İçin Bizim İle İletişime Geçin