Program, okul ve özel eğitim kurumlarında uygulanan sınavları değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanan bu sınavlarla hem öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hem de öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak mümkün olmaktadır. title=SİMYA LGS SINAV PROGRAMI

SİMYA LGS SINAV PROGRAMI

Program, okul ve özel eğitim kurumlarında uygulanan sınavları değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanan bu sınavlarla hem öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hem de öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak mümkün olmaktadır.

LGS Sınav Programı

Program, eğitim kurumlarında uygulanan sınavlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanan bu sınavlarla hem öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hem de öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak mümkün olmaktadır. Program Anadolu Lisesi puanı ve Fen Lisesi puanını (istenirse 100 üzerinden puanı) aynı anda hesaplayıp vermektedir. Böylece hangi puanlama sistemi kullanılmak isteniyorsa o sistem kullanılabilir. Öğrencilere uygulanan sınavların bilgileri toplu olarak görülebileceği gibi, istenilen sınavlara da dönülüp bakılabilir. Öğrenci karnelerinde, girdiği tüm sınavların başarı yüzdeleri yazdırılmaktadır.

Programın İçeriği:

A- Yeni Sınav Okuma:

Bu bölümünde, optik okumadan gelen ham datalar işlenip puanlandırılır ve kaydedilir.

B- Sınav Değerlendirme:

1-DERECELER : 

İstenilen bir sınav seçilip bu sınavda Anadolu Lisesine göre, fen lisesine göre veya derslere göre başarılı olan ilk 10 öğrenci, son 10 (Buradaki rakamlar değiştirilebilir, istenirse yüzdelik olarak sorgulanabilir veya istenilen herhangi iki sayı arası listelenilebilir..) Öğrenci listesi alınabilir. Böylece o dersten telafi eğitimi veya kurs görmesi gereken öğrenci listesi de çıkarılabilir.

2-LİSTELER : 

Öğrencilerin o sınavda derslere göre yaptıkları doğru, yanlış ve netler ile anadolu lisesi puanı, fen lisesi puanı ve bu puanlarla genel ve sınıf içinde kaçıncı oldukları listelenir. Bu listeler istenilen bir puanlama sistemine veya derse göre sıralanabilir.

3-MADDE ANALİZİ : 

Bu bölümde, her sorunun doğru cevap şıkkı, doğru işaretleyen, yanlış işaretleyen öğrenci sayısı, yanlışların şıklara göre dağılımı, boş ve hatalı kodlayanlar, sorunun başarı yüzdesi ve zorluk derecesi bulunmaktadır. Tablodaki veriler grafiksel olarak da ifade edilmiştir. Bu listeden hangi sorunun zor veya kolay olduğu, hangi şıkların çeldirici olduğu, hangi soruların anlaşılamadığı gibi sonuçlar çıkarmak mümkün olmaktadır. Ayrıca bu tablodan herhangi bir soruyu doğru, yanlış, boş vs. yapanların listesini almakta mümkündür.

4- DERS BAŞARI ANALİZİ : 

Derslere göre, sınıfların başarı yüzdeleri sıralanmıştır. Buradan hangi sınıfın hangi dersten daha başarılı olduğunu görebilirsiniz.

5- SINIF BAŞARI ANALİZİ :

 Sınıfların genel başarı oranları ile standart sapmaları bulunmaktadır. Bu bilgilerden sınıfların başarı düzeyleri ve sınıftaki bilginin dağılımı görülmektedir.

6- ÖĞRENCİ KARNESİ :

 Öğrencilerin girdikleri sınavlardaki derslere göre yaptıkları; doğru, yanlış, boş, hatalı kodlama, net, sınıftaki sırası, genel sırası, başarı yüzdesi gibi bilgilerin yanı sıra, Anadolu ve fen lisesi puanları ile bu puanlara göre kaçıncı oldukları bilgisi bulunmaktadır. Derslere göre cevap anahtarları ile beraber öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar gösterilmektedir. Burada öğrencilerin daha önceki sınavlarındaki başarı oranları da grafiksel olarak gösterilmektedir.

7- KONU ANALİZİ :

 Soruların konu ve hedef davranışları girildiğinde, bu konuların analizlerini de almak mümkün olmaktadır. Burada konuların ortalama doğru, ortalama yanlış ve başarı yüzdeleri sayısal ve grafiksel olarak verilmektedir.

8- GENEL KARNE :

 Öğrencinin girmiş olduğu tüm sınavların netlerine ve puanlarını görebileceği ve çıktı alabileceği bölümdür.

C- Sınav Analizi :

1- TEK GRUP TÜM DERS:

Bir sınıfın veya tüm grupların derslere göre başarı oranları grafiksel olarak gösterilmiştir.

2- KARŞILAŞTIRMALI GRUP DERS:

İstenilen bir desten grupların başarı oranları grafiksel olarak ifade edilmiştir. Bu grafikte o derste hangi sınıfın daha başarılı olduğu görülmektedir.

3- TAM ANALIZ:

Tüm sınıfların tüm derslerdeki başarı oranları grafiği verilmiştir.

4- TEK SINAV:

Öğrencilerin sınavlardaki derslerden yapmış olduğu başarı grafiği verilmiştir.

5- KARŞILAŞTIRMALI SINAV:

Öğrencinin girdiği tüm sınavlardan ders ders almış olduğu başarı oranı grafiği verilmiştir.

6- KARŞILAŞTIRMALI DERS:

Öğrencinin bir dersten, girmiş olduğu tüm sınavlarındaki başarı oranları grafiği verilmiştir.

LGS Sınav Programı

Program eğitim kurumlarında uygulanan sınavlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanan bu sınavlarla hem öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hem de öğrencileri girecekleri sınavlara hazırlamak mümkün olmaktadır. Program Anadolu Lisesi puanı ve Fen Lisesi puanını (istenirse 100 üzerinden puanı) aynı anda hesaplayıp vermektedir. Böylece hangi puanlama sistemi kullanılmak isteniyorsa o sistem kullanılabilir. Öğrencilere uygulanan sınavların bilgileri toplu olarak görülebileceği gibi, istenilen sınavlara da dönülüp bakılabilir. Öğrenci karnelerinde, girdiği tüm sınavların başarı yüzdeleri yazdırılmaktadır.